ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο οργανισμός μας παρέχει στους συνεργάτες και τα στελέχη του την απαραίτητη τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης:

Με άρτια εκπαιδευμένους συνεργάτες, παρέχουμε την ευκαιρία σε όλους 
όσους δεν έχουν εργασιακή εμπειρία ή ακαδημαϊκές γνώσεις στους εν λόγω κλάδους να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. 
Και αυτό επιτυγχάνεται από τις βεβαιώσεις παρακολούθησης όλων 
των τεχνικών εκπαίδευσης και στα τρία επίπεδα μάθησης (3courses).

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CTG. 
WEBSITE BYILDING BY SOCIAL S6NSE 
UX designer: Ioannis E. Katinios